{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ouho0rw38%2Fup%2F65cabf487fc44_1920.png","height":90}
 • ABOUT US
 • BRAND
 • ONLINE SHOP
 • LUNCH BOX
 • MEDIA
 • CONTACT
 • {"google":["Barlow","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR","Nanum Barun Gothic"]}
  ×
   
   
  섹션 설정
  {"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/ouho0rw38%2Fup%2F65cac05f0f174_1920.png","height":42}
 • ABOUT US
 • BRAND
 • ONLINE SHOP
 • LUNCH BOX
 • MEDIA
 • CONTACT
 • MEDIA

  보도자료

  MEDIA

  보도자료

  메디랩코리아 외식사업부의 

  소식을 확인해보세요.

  메디랩코리아

  외식사업부의 

  소식을 확인해보세요.

  글 번호제목작성자작성일
  3
  ㈜메디랩코리아, 신규 외식 브랜드 런칭… 현대백화점 본점에 ‘슈슈차이’ 오픈
  소유자4분 전
  2
  일식 파인다이닝 로바, 제철 생선 사시미 & 사케 구성 신메뉴 출시
  소유자5분 전
  1
  중식 파인다이닝 'js가든', 북경오리&와인 페어링 세트 메뉴 출시
  소유자6분 전

  글쓰기

  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR","Nanum Myeongjo"]}{"google":["Barlow","Lato","Raleway"],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR","Nanum Barun Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR","Noto Serif KR"]}